นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการด้านเวชภัณฑ์ป้องกัน เมื่อวันที่ 19 มี.ค.63 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงอุตสาหกรรม ตามที่คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธาน ได้แต่งตั้งว่า คณะกรรมการได้ประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับเวชภัณฑ์ป้องกันไม่ให้ขาดแคลน และมีเพียงพอ ซึ่งที่ประชุมเห็นควรให้เสนอมาตรการด้านเวชภัณฑ์ป้องกันที่จำเป็นต้องใช้รองรับการระบาดของไวรัสโควิด-19 แล้ว และจะนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฯ พิจารณาเห็นชอบในวันที่ 23 มี.ค.2563 เพราะจะมีการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการใหม่ทั้งหมด และต้องเสนอของบประมาณจากรัฐบาลในการดำเนินการ

สำหรับหน้ากากอนามัย ที่ประชุมได้เห็นชอบมาตรการดำเนินการคือ กำหนดให้จัดหาให้กับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลทุกแห่งของทุกสังกัดทั่วประเทศ โดยจะแจกจ่ายให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะถือเป็นกลุ่มที่มีความจำเป็นต้องใช้สูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อความปลอดภัย โดยกระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่า ถ้ามีหน้ากากอนามัย เพิ่มจากเดิม 30-50% จากที่ได้รับในปัจจุบัน ก็น่าจะเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน ทั้งนี้ ต้องรอผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในวันที่ 23 มี.ค.นี้ ก่อนว่าจะเห็นชอบตามที่เสนอหรือไม่.

ที่มาของข่าว
ขอขอบคุณ ไทยรัฐ