หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ : ปีที่ 71 ฉบับที่ 22716 วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563