หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ : ปีที่ 71 ฉบับที่ 22718 วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563