หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ : ปีที่ 71 ฉบับที่ 22719 วันเสาร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2563