หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ : ปีที่ 71 ฉบับที่ 22723 วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563