นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช ปชป. หนุนรัฐบาล เยียวยา 5 พันบาท 6 เดือน ผู้รับผลกระทบโควิด-19 เตือน อย่าซ้ำรอย “บัตรคนจน” แจกสิทธิคนรวย


วันที่ 8 เม.ย. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรื่องมาตรการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 คนละ 5,000 บาท รวม 3 เดือน เพิ่มให้เป็นเวลา 6 เดือน คือ ตั้งแต่เดือน เม.ย.-ก.ย.2563 รวมเป็นเงิน 30,000 บาทต่อคน โดยให้แค่ 9 ล้านคน ว่า ตนเห็นด้วยและสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนที่มีผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยใช้ระยะเวลา 6 เดือน ตามที่ตนเคยได้เสนอไว้ก่อนหน้านี้ เพราะถ้าประเมินจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างรอบด้าน จึงอยากตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจำกัดจำนวนผู้มีสิทธิ์ได้รับการเยียวยา 9 ล้านคน เป็นจำนวนที่ครอบคลุมผู้ด้อยโอกาสทางสังคมทั้งหมดหรือไม่ รัฐบาลประเมินตัวเลขจากข้อมูลใด เพราะที่ผ่านมา รัฐบาลเคยประเมินตัวเลขผู้ที่ได้รับการเยียวยาผิดพลาด เคยตั้งไว้ จำนวน 3 ล้านคน แต่กลับมีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเยียวยามากถึง 24 ล้านคน ถ้าใช้ฐานข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้ และมีการคัดกรองให้เหลือ 9 ล้านคน จะเป็นการตัดสิทธิผู้เดือดร้อนที่แท้จริงจำนวนมากหรือไม่ เกรงว่า ยังไม่ครอบคลุมผู้เดือดร้อนได้ทั้งหมด

นายเทพไท กล่าวต่อว่า อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ไม่อยู่ในระบบข้อมูลของทางราชการ เช่น แรงงานรายวัน แรงงานอิสระ คนตกงาน คนเร่ร่อน ฯลฯ เพราะยอดเงินการเยียวยาคนละ 30,000 บาท เป็นจำนวนเงินที่มากพอสมควร สำหรับคนจน อยากจะให้เงินที่มาจากงบประมาณแผ่นดิน ได้ตกถึงมือผู้เดือดร้อน หรือ คนยากคนจนจริงๆ ไม่อยากให้เหมือนกับกรณีการแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ที่มีคนจนจำนวนหนึ่งไม่ได้รับสิทธิ คนยากจนไม่มีข้าวจะกินกลับไม่ได้รับบัตรคนจน แต่มีบางคนที่เป็นคนรวย คนฐานะปานกลาง คนมีอันจะกิน กลับได้รับบัตรคนจนกันทั่วหน้า มีปรากฏให้เห็นมาแล้ว อย่าให้มีพวกเหลือบมาเกาะกินสูบเลือดจากคนจนอีก และเชื่อว่า จะมีคนจนที่เดือดร้อนมากกว่า 9 ล้านคน ตามที่รัฐบาลประเมินไว้ ซึ่งรัฐบาลจะต้องเตรียมงบประมาณสำรองไว้ส่วนหนึ่ง สำหรับเผื่อเหลือเผื่อขาด เพื่อใช้ในการช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชน ผู้ยากจนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

ที่มาของข่าว
ขอขอบคุณ ไทยรัฐ