หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ : ปีที่ 71 ฉบับที่ 22725 วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563