ตรวจสอบได้เลย กปภ. เผย ลงทะเบียนรับเงินค่าน้ำ Www.pwa.co.th แล้วได้เงินคืนประกันประปาเท่าไร เร่ิมจ่ายเงินคืนวันแรก 5 พฤษภาคม 2563

ภายหลัง การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ให้ผู้ใช้น้ำของ กปภ. ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำให้กับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป โดยไม่มีกำหนดปิดรับลงทะเบียน

ทั้งนี้ กปภ. จะเริ่มจ่ายเงินคืนตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ในจำนวนเงินที่ชำระไว้ครั้งแรก ผู้ใช้น้ำประปาสามารถตรวจสอบตารางค่าประกันการใช้น้ำประปา ซึ่งคิดตามขนาดมาตรวัดน้ำ ในแต่ละช่วงเวลา ดังนี้

สำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ สามารถลงทะเบียนผ่าน 3 ช่องทางออนไลน์ ดังนี้

1. Line Official @pwathailand
2. แอปพลิเคชัน PWA1662
3. เว็บไซต์ Www.pwa.co.th 

วิธีลงทะเบียน “เงินคืนประกันประปา” กปภ. (คลิก ที่นี่)

ที่มาของข่าว
ขอขอบคุณ ไทยรัฐ