หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ : ปีที่ 71 ฉบับที่ 22732 วันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563