หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ : ปีที่ 71 ฉบับที่ 22736 วันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563