หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ : ปีที่ 71 ฉบับที่ 22740 วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2563