โฆษกรัฐบาล เผย ครม. กำหนดให้ 4 ธ.ค. ของทุกปีเป็น “วันรู้รักสามัคคี” ตามกระแสพระราชดำรัส ในหลวง รัชกาลที่ 9 ย้ำ ไม่ใช่วันหยุดราชการ

วันที่ 12 พ.ค. 2563 นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณากำหนดให้ วันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี เป็น “วันรู้รักสามัคคี” เป็นวันสำคัญของชาติ โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ นับเป็นวันที่ปรากฏในกระแสพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2534 ความตอนหนึ่งว่า

“อีก 2 ปี ข้างหน้าอาจจะมีวันของ “วันสามัคคี” หรือ “รู้รักสามัคคี” อีก 2 ปี ก็ไม่สายเกินไป ให้เป็นวัน “รู้รักสามัคคี” แต่ระหว่างนี้ก็ต้องสามัคคีต่อไป เพื่อให้มีวันนั้นขึ้นได้ คือถ้าไม่ปฏิบัติตั้งแต่วันนี้ ก็ไม่มีวันข้างหน้า”

ที่มาของข่าว
ขอขอบคุณ ไทยรัฐ