น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส.กทม.พปชร. ขอ “ทีมสหวิชาชีพ” เร่งฟื้นฟูเยียวยาจิตใจ 2 นร.หญิง เหยื่อครูหื่น เผย โทษข่มขืนเด็กสูงกว่าคนทั่วไป เหตุ ความสามารถในการป้องกันตัวเองน้อยกว่า

วันที่ 12 พ.ค. น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตบางซื่อ-ดุสิต ในฐานะ ประธานคณะกรรมการนโยบายสตรี พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงประเด็นการถูกล่วงละเมิดทางเพศของเด็กนักเรียนผู้หญิง ที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง ใน จ.มุกดาหาร ว่า ครูที่กระทำผิดมีกฎหมายอาญาระบุโทษชัดเจน สำคัญกว่านั้น คือ อยากให้โฟกัสที่เด็ก ในส่วนของการเยียวยาและฟื้นฟูความเสียหายให้กับเด็ก ทั้งทางกายและใจ

น.ส.ธณิกานต์ กล่าวว่า เด็กเป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดทางเพศ ไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ไม่ใช่ประเด็น เพราะเด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะ ยังมีประสบการณ์ชีวิตน้อย มีความสามารถป้องกันตัวเองได้น้อย ยิ่งโดยเฉพาะผู้กระทำมีฐานะเป็นครูบาอาจารย์

สำหรับตัวเด็ก ทีมสหวิชาชีพ ตั้งแต่ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา นักกฎหมาย ตลอดจน พ่อแม่ ครอบครัว และผู้ใกล้ชิด ต้องอาศัยองค์ความรู้ในเชิงจิตวิทยาและกฎหมาย เข้ามาช่วยฟื้นฟูเยียวยา เพื่อให้เด็กสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข

ส่วนกลุ่มผู้กระทำผิดก็ควรเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายทั้งประมวลกฎหมายอาญาซึ่งตามกฎหมายก็ต้องได้รับโทษหนักกว่าปกติเพราะมีฐานะเป็นครูบาอาจารย์ของเด็กด้วย

น.ส.ธณิกานต์ กล่าวว่า กรณีครูล่วงละเมิดทางเพศต่อศิษย์ พ่อล่วงละเมิดลูก หัวหน้าล่วงละเมิดลูกน้อง นับเป็นการข่มขืนบนความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่เหนือกว่า ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285 ได้ระบุไว้ว่า การกระทำแก่ศิษย์ซึ่งอยู่ในความดูแล หรืออยู่ภายใต้อำนาจด้วยประการอื่นใด ผู้กระทำต้องระวางโทษสูงกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆ 1 ใน 3

นอกจากนี้ จะดำเนินการผลักดันให้มีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกในโรงเรียน โดยจะต่อยอดจากกิจกรรมที่ได้ทำขึ้นกับโรงเรียนต่างๆ ในเขตบางซื่อ ดุสิต และกลุ่มสตรีในชุมชนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการฝึกอบรม Sex Education กิจกรรม Girls Not Objects และโครงการเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง เพื่อวางแนวทางการทำงานเชิงป้องกัน (prevention) เพื่อให้ผู้หญิงไม่ว่าจะในวัยใดของเขตบางซื่อ-ดุสิตมีความปลอดภัยในทุกด้านตามแผนงาน Women Homeland Security ที่ได้วางไว้

ที่มาของข่าว
ขอขอบคุณ ไทยรัฐ