เฉลิมชัย ย้ำ “เกษตรกร” รีบขึ้นทะเบียนเกษตรกรก่อนวันที่ 15 พ.ค.63 ยันหากคุณสมบัติครบได้รับเงินเยียวยา 15,000 บาททุกคนแน่นอน

จากกรณี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เตรียมพร้อมโอนเงินเยียวยา 5,000 บาท รวม 3 เดือน (พฤษภาคม-กรกฎาคม 2563) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน 10 ล้านราย วงเงินงบประมาณจำนวน 150,000 ล้านบาทนั้น

ล่าสุด ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โพสต์ข้อความว่า ขณะนี้ผมได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม โดยมอบหมายสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เป็นนายทะเบียนเกษตรกรทำหน้าที่รวบรวมจัดทำระบบคัดกรองที่ถูกต้อง เพื่อจะได้เร่งช่วยเหลือ เกษตรกร และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ “โควิด-19″

โดยจ่ายเงินช่วยเหลือโดยตรงผ่านบัญชี จำนวน 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร ไม่เกิน 10 ล้านราย ไม่ซ้ำช้อนกับการได้รับความช่วยเหลือภายใต้โครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” ที่ได้เปิดลงทะเบียนผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ซึ่งได้ปิดการลงทะเบียนไปแล้ว

ประกอบด้วย เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งสริมการเกษตรเป็นหัวหน้าครัวเรือน กรมปศุสัตว์ และกรมประมง โดยตนเอง อยากฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร เร่งมาขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดภายใน 15 พฤษภาคม 2563 เพื่อจะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างครอบคลุม.

(ข้อมูลจาก แฟนเพจ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

ที่มาของข่าว
ขอขอบคุณ ไทยรัฐ