หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ : ปีที่ 71 ฉบับที่ 22733 วันเสาร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2563