เมื่อวันที่ 29 พ.ค. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในการบริหารการศึกษาในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะประเมินสถานการณ์ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ของรัฐบาล โดยจะต้องคำนึงถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่ง ศธ.ได้ทำเรื่องเสนอพิจารณาผ่อนปรนให้โรงเรียนเปิดภาคเรียนก่อนวันที่ 1 ก.ค. ซึ่ง ศบค.ได้พิจารณาถึงเหตุผลต่างๆ และความจำเป็นอย่างรอบด้านแล้ว จึงมีข้อสรุปว่าขอให้ ศธ.นำมาตรการต่างๆ ของ สธ. และ ศบค. เช่น การจัดพื้นที่ห้องเรียนแบบ Social distancing นักเรียนทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย ในโรงเรียนมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกจุด และตรวจวัดไข้นักเรียนก่อนเข้าเรียน และหลังเลิกเรียน เป็นต้น ซึ่งจะดูว่าโรงเรียนใดมีความพร้อมตามมาตรการดังกล่าว จะมีการประเมินจากคณะกรรมการสถานศึกษา จากนั้น ศธ.จะส่งคณะกรรมการลงไปประเมิน หากสถานศึกษาใดมีความพร้อมจะรวบรวมรายชื่อส่งให้ ศบค.พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ขอย้ำว่าการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ ศบค.เท่านั้น.

ที่มาของข่าว
ขอขอบคุณ ไทยรัฐ