เมื่อวันที่ 29 พ.ค. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้สำรวจการดำเนินงานตามมาตรการผ่อน ปรนระยะที่ 2 ในส่วนของกองถ่ายทำภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พบว่าในภาพรวมยังมีบางกองที่ยังหละหลวมในการเว้นระยะห่าง และไม่มีการคัดกรองตรวจวัดไข้อย่างเข้มงวด ซึ่งในส่วนนี้เราวางใจไม่ได้ เพราะในช่วงนี้ เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว หากไม่มีการป้องกันที่ดีพอ ก็ย่อมมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อในกองถ่ายได้ ทั้งโรคโควิด-19 และโรคไข้หวัดสายพันธุ์ต่างๆ ดังนั้นในสัปดาห์หน้า วธ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร จะลงพื้นที่สุ่มตรวจกิจกองถ่ายทำภาพยนตร์และวีดิทัศน์อย่างเข้มข้น หากพบว่าไม่ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดจะขึ้นบัญชีดำไว้ทันที ตนขอให้ทุกฝ่ายมีจิตสำนึกที่จะร่วมมือกัน และเตือนว่าอย่าทำแบบผักชีโรยหน้า เพื่อที่จะก้าวไปสู่การขอเพิ่มจำนวนเป็น 80 รายต่อกองต่อไป

ปลัด วธ. กล่าวอีกว่า สำหรับการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเครือข่ายศิลปินต่างๆนั้น วธ.ได้ตัดยอดบัญชีผู้ที่ตกค้างยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลืออยู่ที่ 2,422 ราย โดยภายในสัปดาห์หน้า วธ. จะสรุปรายชื่อ และจัดสรรเงินให้ได้ครบทุกราย โดยมอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ทั่วประเทศ ประสานงาน กับศิลปินแต่ละรายแล้ว.

ที่มาของข่าว
ขอขอบคุณ ไทยรัฐ