เมื่อวันที่ 29 พ.ค.ที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานคณะกรรมการวิชาการและเทคนิคเพื่อรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, ผศ.นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน, รศ.นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร

ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก และนายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเน็ตเบย์ จำกัด รับมอบหุ่นยนต์ Hapybot จำนวน 3 ตัว เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาล 3 แห่งในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์, ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก และ รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน ทั้งนี้ ศ.นพ.บรรจง กล่าวว่า หุ่นยนต์ Hapybot ช่วยลดภาระแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งลดความเสี่ยงการติดเชื้อจากผู้ป่วย โดยเฉพาะโรคโควิด-19 โดยหุ่นยนต์นี้มีความสามารถในการขนส่ง นำทาง สื่อสาร โดยบรรทุกยา เวชภัณฑ์ อาหาร รองรับน้ำหนักได้ 15 กิโลกรัม การเคลื่อนไหวก็สามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้ จึงไม่ชนคนและเดินได้เร็วกว่าคนปกติ ทำงานต่อเนื่อง 3 ชั่วโมงครึ่ง ซึ่งทั้ง 3 โรงพยาบาล มีสภาพที่แตกต่างกัน โดยสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ มีพื้นที่กว้างขวาง หุ่นยนต์ช่วยเดินส่งยาและอาหารได้อย่างรวดเร็ว ขณะที่ รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน เป็นตึกสูง หุ่นยนต์ก็มีโปรแกรมอัตโนมัติเชื่อมต่อกับระบบลิฟต์ได้ ส่วนศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เป็นพื้นที่ที่ซับซ้อน หุ่นยนต์ก็สามารถจดจำเส้นทางต่างๆได้เป็นอย่างดี

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวต่อว่า มม.มียุทธศาสตร์ในการช่วยขับเคลื่อนประเทศ พร้อมนำองค์ความรู้ต่างๆ ช่วยเหลือประเทศเมื่อเกิดปัญหา โดยส่วนตัวเห็นว่าแม้ว่าเราจะได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในทางลบมากมาย แต่โรคระบาดครั้งนี้ทำให้เกิดสิ่งที่ดีบางประการในสังคมไทย เช่น เกิดความร่วมมือกันในสังคมไทย รวมทั้งเกิดความใส่ใจซึ่งกันและกัน เช่น ตู้ปันสุข.

ที่มาของข่าว
ขอขอบคุณ ไทยรัฐ