นางสาวนันทิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) เปิดเผยว่า การนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงรวมของประเทศไทย 4 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-เม.ย.) มีปริมาณรวมลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา หรือเฉลี่ยอยู่ที่ 979,427 บาร์เรล/วัน คิดเป็น 7.6% โดยมีปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบเฉลี่ยอยู่ที่ 947,032 บาร์เรล/วัน คิดเป็นอัตราลดลง 3.5% คิดเป็นมูลค่านำเข้ารวม 48,608 ล้านบาท/เดือน หรือคิดเป็นมูลค่ารวม 4 เดือนที่ระดับ 194,432 ล้านบาท

เนื่องจากยังอยู่ในช่วงเวลาการหยุดซ่อมบำรุงโรงกลั่น และการล็อกดาวน์ประเทศไทยรับภัยโควิด-19 ทำให้ต้องลดปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบเข้ามากลั่นเป็นน้ำมันสำเร็จรูปลดลง ขณะที่การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปเป็นการส่งออกน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซลพื้นฐาน น้ำมันเตา น้ำมันอากาศยาน น้ำมันก๊าด และก๊าซหุงต้ม โดยมีปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเฉลี่ยอยู่ที่ 186,432 บาร์เรล/วัน คิดเป็น 5.5% คิดเป็นมูลค่า 9,244 ล้านบาท/เดือน สำหรับภาพรวมการใช้น้ำมันเฉลี่ยต่อวัน 4 เดือนแรกของปีนี้มีปริมาณลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาคิดเป็น 11.7% โดยกลุ่มเบนซิน ลดลง 8.1% กลุ่มดีเซล ลดลง 4.8% น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (เจ็ต) ลดลง 33.7% น้ำมันเตา ลดลง 26.3% น้ำมันก๊าด ลดลง 14.3% ก๊าซหุงต้มลดลง 13.6% และเอ็นจีวี ลดลง 23.8% โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากโควิด-19 และการประกาศล็อกดาวน์ประเทศ ทำให้การดำเนินธุรกิจหยุดชะงัก ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันลดลง.

ที่มาของข่าว
ขอขอบคุณ ไทยรัฐ