นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เปิดเผยว่า ได้หารือกับนายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ ในการจัดหาที่ราชพัสดุเพื่อนำมาจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า และจัดทำตลาดกลางให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กทบ.) เพื่อเป็นตลาดนัดในการซื้อขายสินค้า คุณภาพดี ราคาไม่แพง โดยชาวบ้านที่เป็นสมาชิกของ กทบ.จะเป็นผู้นำสินค้ามาขายด้วยตนเอง โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

ล่าสุด กรมธนารักษ์ ได้จัดที่ราชพัสดุประมาณ 40 ไร่ ที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นถนนสุขุมวิท สายเก่า (ถนนสำโรง คลองด่าน) ที่เชื่อมระหว่างกรุงเทพฯกับจังหวัดชลบุรี มาดำเนินโครงการในระยะแรก มูลค่า 200 ล้านบาท เพื่อนำร่องโครงการนี้ หลังจากนั้น จะขยายโครงการที่ 2 ที่ 3 และจะกระจายไปอีกในหลายจังหวัดทั่วประเทศ และโครงการนี้ มีเป้าหมายช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ให้ประชาชนมีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยสมาชิกของ กบท.สามารถใช้ประโยชน์จากจุดกระจายสินค้าโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (ฟรี) ใดๆทั้งสิ้น แต่มีข้อแม้ว่า สินค้าที่นำมาขายต้องมีคุณภาพ และราคายุติธรรม

ขณะเดียวกัน ในปัจจุบัน กทบ.มีกองทุนประมาณ 79,000 หมู่บ้าน กระจายอยู่ทั่วประเทศ มีสมาชิก 12 ล้านคน จึงไม่ต้องห่วงเรื่องของสินค้าที่จะนำมาวางจำหน่าย เนื่องจากสินค้าของสมาชิกมีความหลากหลายมาก โดยในระยะแรก ศูนย์กระจายสินค้าจะเน้นขายสินค้าที่เป็นผลไม้ เป็นอันดับแรก และคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในเดือน ส.ค.นี้ และแผนการดำเนินโครงการระยะที่ 2 จะเน้นขายอาหารทะเล

นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่ากรมฯได้ตั้งบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ขึ้นมาเป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยของพื้นที่ในศูนย์กระจายสินค้า ส่วนการบริหารจัดการจะทำเหมือนตลาดไท โดยมี สทบ.เป็นผู้ดูแล และบริหารโครงการ การหาผู้ซื้อ และการทำโปรโมชัน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้จัก ซึ่งขณะนี้ถนนสุขุมวิทสายเก่ากำลังปรับปรุงเป็นถนน 4-6 เลน และรถไฟฟ้าบีทีเอสวิ่งถึงบางปูแล้ว ซึ่งจะทำให้ศูนย์กระจายสินค้าเป็นจุดแวะซื้อของฝาก และของที่ระลึกได้

สำหรับโครงการระยะที่ 2 จะเปิดเป็นตลาดอาหารทะเล ที่มีเนื้อที่ประมาณ 40-50 ไร่ ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทสายเก่าเหมือนกัน โดยมั่นใจว่า ศูนย์กระจายสินค้าฯ ทั้ง 2 แห่ง จะสร้างความคึกคักช่วยกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายในจังหวัดสมุทรปราการได้อย่างแน่นอน ส่วนเรื่องการนำที่ราชพัสดุมาปลูกไม้มีค่า เช่น ไม้สัก ไม้มะค่า เป็นต้น โดยให้ กทบ.เช่านั้น ล่าสุด กรมฯได้สำรวจพื้นที่แล้ว พบว่า มีที่ราชพัสดุกระจายอยู่ทั่วประเทศ ที่สามารถนำมาปลูกไม้มีค่าได้ 1,000 ไร่ ซึ่งรูปแบบและวิธีการยังต้องหารือรายละเอียดกับ สทบ.ให้เรียบร้อยก่อน.

ที่มาของข่าว
ขอขอบคุณ ไทยรัฐ