นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า อาเซียนกำหนดจัดประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนสมัยพิเศษ และรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนบวกสาม (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) สมัยพิเศษ ว่าด้วยโควิด-19 ผ่านระบบทางไกล ในวันที่ 4 มิ.ย.นี้ โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ มอบหมายให้นายสรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมการประชุม

“รัฐมนตรีจะร่วมกันหาแนวทางรับมือผลกระทบเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามที่ผู้นำอาเซียนได้มอบหมายไว้เมื่อวันที่ 14 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยให้สมาชิกหารือแนวทางรักษาความเชื่อมโยงของห่วงโซ่การผลิตโลก เพื่อให้การค้าเดินหน้าต่อไปได้ ที่ผ่านมาหลายประเทศใช้มาตรการจำกัดการค้าจากความจำเป็นด้านสาธารณสุข ซึ่งอาจกระทบต่อห่วงโซ่การผลิตสินค้าและเศรษฐกิจของภูมิภาค นอกจากนี้ จะพิจารณาแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะยาวหลังโควิด-19 คลี่คลาย โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนข้อมูลการใช้มาตรการทางการค้า และแนวทางปฏิบัติในการรับมือ เพื่อให้อาเซียนพร้อมรับความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต.

ที่มาของข่าว
ขอขอบคุณ ไทยรัฐ