ทลายโกดังยางรถย่านบางบอน หลังพบไม่ได้รับใบอนุญาต มอก.

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า สมอ.ได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโกดังเก็บยางล้อรถยนต์และรถบรรทุกของบริษัท หยีฟง กรุ๊ป จำกัด เขตบางบอน กรุงเทพฯ และในพื้นที่จังหวัดสงขลา หลังพบเบาะแส จากการตรวจสอบบริษัทดังกล่าว มีการแสดงฉลากและเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ระบุเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย แต่ยางล้อที่พบเป็นยางล้อที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาต ซึ่งยางล้อรถบรรทุกทุกเส้น ต้องแสดงเครื่องหมาย 2 มอก. คือ มาตรฐานยางรถบรรทุก มอก.2719-2560 และมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม มอก.2721-2560

นอกจากนั้น ยังมียางล้อบางส่วนที่แสดงเครื่องหมาย มอก.โดยไม่ได้รับอนุญาต จึงได้ดำเนินการอายัดไว้รวม 1,065 เส้น มูลค่า 5 ล้านบาท เพื่อนำไปสู่การดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ยางล้อรถทุกชนิด ทั้งยางรถจักรยานยนต์ รถยนต์ และรถบรรทุกเป็นสินค้าที่อยู่ใน 115 รายการ ที่ สมอ.ควบคุม เนื่องจากเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หากไม่ได้มาตรฐานอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

สำหรับบทลงโทษของผู้ประกอบการรายนี้ กรณีนำเข้าโดยไม่ได้รับใบอนุญาตต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีใช้เครื่องหมายมาตรฐานโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และจำหน่ายสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ขณะที่ระหว่างเดือน ต.ค.62-พ.ค.ที่ผ่านมาได้ยึดอายัดสินค้าไม่ได้มาตรฐานมูลค่า 860 ล้านบาท และได้ดำเนินการอย่างเข้มงวดกับผู้ฝ่าฝืนและกระทำความผิด พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511.

ที่มาของข่าว
ขอขอบคุณ ไทยรัฐ