เช็กสิทธิ์ www.เยียวยาเกษตรกร.com หากไม่ได้รับสิทธิ์ รีบยื่นอุทธรณ์ภายในวันนี้ แนะเตรียมเอกสารประกอบการยื่นเรื่องให้ครบถ้วน หลังยื่นเรื่องแล้วรอเช็กสถานะภายใน 8 วัน

จากกรณี โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก “โควิด-19” รายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ค. 63 รวมวงเงินของโครงการ 150,000 ล้านบาท โดยเริ่มทยอยโอนเงินผ่าน ธ.ก.ส.ทุกสาขากว่า 1,200 สาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 63 ที่ผ่านมา

สำหรับ “เกษตร” ที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและได้ตรวจสอบสิทธิ์ที่เว็บไซต์ www.moac.go.th แล้วไม่ได้รับสิทธิ์ หรือยังไม่ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร สามารถยื่นอุทธรณ์ได้วันนี้ (5 มิถุนายน 2563) เป็นวันสุดท้าย

โดยเดินทางไปลงทะเบียน “อุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตร” ได้ที่สถานที่ 8 แห่ง ในเวลาราชการ ดังนี้

1. กรมส่งเสริมการเกษตร ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง

2. กรมประมง ที่สำนักงานประมงจังหวัด และสำนักงานประมงอำเภอทุกแห่ง

3. กรมปศุสัตว์ ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกแห่ง

4. กรมหม่อนไหม ที่กรมหม่อนไหม และศูนย์หม่อนไหม 21 แห่ง

5. การยางแห่งประเทศไทย ที่สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยประจำจังหวัด และสาขาทุกแห่ง

6. ยาสูบแห่งประเทศไทย ในส่วนภูมิภาคทุกแห่ง

7. สำนักงานอ้อยและน้ำตาลทราย ในส่วนภูมิภาคทุกแห่ง

8. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ทุกจังหวัด


เอกสารประกอบการยื่นอุทธรณ์

1. บัตรประชาชน / หลักฐานการมอบอำนาจ
2. แบบรับเรื่องอุทธรณ์

แบบรับเรื่องอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกรฯ (ดาวน์โหลด คลิกที่นี่)

อย่างไรก็ตาม เมื่อเกษตรกรได้ทำเรื่องยื่นอุทธรณ์แล้ว สามารถตรวจสอบสถานะอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรได้ที่เว็บไซต์ www.moac.go.th โดยเลือกเมนู “ตรวจสอบสถานะอุทธรณ์ เงินเยียวยาเกษตรกร” (สีส้ม) ภายใน 8 วัน นับจากการยื่นเรื่อง.

ที่มาของข่าว
ขอขอบคุณ ไทยรัฐ