ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า อว.จะเสนอขอใช้งบประมาณจาก พ.ร.ก.เงินกู้ 4 แสนล้านบาทเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม เพื่อนำมาจ้างงานบัณฑิตจบใหม่และบัณฑิตที่ตกค้างรวมถึงบัณฑิตที่ว่างงงานจากโควิด-19 อีก 2 แสนตำแหน่ง เป็นระยะเวลา 1 ปี และจะจ้างงานนักศึกษาอีก 1 แสนอัตรา เพื่อทำงานกับชุมชน พัฒนาชุมชนเป็นเวลา 1 ภาคเรียน และจะมีรายได้ติดปลายนวมเพื่อทดแทนรายได้จากการทำงานนอกเวลาด้วย

รมว.อว.กล่าวต่อว่า ส่วนโครงการ อว.สร้างงานระยะที่ 1 ที่ได้จ้างงานไปแล้ว 9,710 อัตรา ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ทำงาน 4 เดือน ตนได้มอบนโยบายให้หน่วยจ้างงานทุกหน่วย ดูแลผู้ได้รับการจ้างงานทุกคนเป็นอย่างดี โดยจัดให้มีการแนะนำหน่วยงานและภารกิจการทำงานเพื่อเชื่อมโยงโอกาสในอนาคต ตลอดจนเสริมศักยภาพและพัฒนาทักษะของผู้ได้รับการจ้างงาน ทั้งทักษะการทำงาน และทักษะเพิ่มเติม เช่น ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะการเงิน ทักษะด้านดิจิทัล ทักษะสุขภาพ ทักษะทางสังคม เป็นต้น ทั้งยังขอให้ทุกคนที่ทำงานใช้เวลาในการตักตวงองค์ความรู้และประสบการณ์ ให้สามารถไปต่อยอดอาชีพอื่นได้ในอนาคตหรือสามารถสร้างช่องทางการทำธุรกิจของตัวเองได้ ตามนโยบายของ อว. นอกจากนั้น ตนยังขอให้ทุกหน่วยจ้างงานเตรียมขยายผลโครงการจ้างงาน ระยะที่ 2 ซึ่งคาดว่าจะรับสมัครผู้สนใจได้อีกไม่น้อยกว่า 40,000 อัตราภายในเดือน ก.ค.นี้

ที่มาของข่าว
ขอขอบคุณ ไทยรัฐ