นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เปิดเผยว่า ดีป้าได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับชีวิตวิถีใหม่ (นิวนอร์มอล) หลังผ่านพ้นโควิด-19 ล่าสุด ดีป้าได้ร่วมกับจังหวัดระยอง, เทศบาลนครระยอง จัดกิจกรรม “ดิจิทัลสู้ภัยเศรษฐกิจ ฝ่าวิกฤติโควิด-19 พลิกโฉมตลาดสู่นิวนอร์มอล” ณ พื้นที่ไอทีมีชีวิต ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อสนับสนุนให้เอสเอ็มอี ธุรกิจบริการ ธุรกิจขนาดเล็ก หาบเร่ แผงลอย ตลาดสด เกษตรกร และชุมชนนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ ผ่านมาตรการคูปองดิจิทัล ด้วยการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสู่โลกออนไลน์ ด้วยระบบอีคอมเมิร์ซ ช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 และเพิ่มยอดขายแก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคนิวนอร์มอล

ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า การช่วยให้เอสเอ็มอี พ่อค้าแม่ขาย พี่น้องเกษตรกร และชุมชน นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ทำธุรกิจ จะช่วยผลักดันให้จังหวัดระยองเดินหน้าสู่สังคมไร้เงินสด สอดรับแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะของจังหวัด โดยระยะแรกได้นำร่องที่ตลาดโต้รุ่งเทศบันเทิงพลาซ่า ตลาดสตาร์ไนท์บาซ่าร์ ตลาดกลางผลไม้ตะพง ในอำเภอเมือง จากนั้นจะทยอยขยายไปยังพื้นที่อื่นๆต่อไป.

ที่มาของข่าว
ขอขอบคุณ ไทยรัฐ