“ศ.นพ.ยง” ย้ำไทยยังไม่พ้นวิกฤติ “โควิด-19” แม้ไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศ เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านยังพบการระบาดรุนแรง อีกทั้งวิกฤตินี้จะหมดไปก็ต่อเมื่อมียา หรือวัคซีน

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความเรื่องโควิด-19 ผ่านเฟซบุ๊ก “Yong Poovorawan” ย้ำเตือนว่า ประเทศไทย ยังไม่พ้นวิกฤติ “โควิด-19” แม้ไม่พบการระบาดในประเทศ

โดยระบุว่า วิกฤติโควิด-19 ยังไม่ผ่านพ้น ประเทศต่างๆ ทั่วโลกยังมีรายงานผู้ป่วยมากกว่าวันละแสนราย และที่ไม่มีรายงานอีกจำนวนมาก โดยเฉพาะที่มีอาการน้อย หรือไม่มีอาการ และขึ้นอยู่กับการวินิจฉัย

ถึงแม้ว่าการระบาดจุดใหญ่จะลงสู่ประเทศอเมริกาใต้ แต่ประเทศที่ใกล้บ้านเราอย่าง อินเดีย และบังกลาเทศ ยังมีการระบาดอย่างรุนแรง โอกาสที่จะข้ามประเทศ แบบค่อยเป็นค่อยไป มีความเป็นไปได้

ซึ่งในปีนี้ เราจะต้องมีความเคร่งครัดในการควบคุม ดูแลป้องกันไม่ให้เข้ามาระบาดในบ้านเรา รวมทั้งทุกคนจะต้องดูแลสุขอนามัย ป้องกันตนเอง ช่วยกันเฝ้าระแวงระวัง และเมื่อมีการเปิดเทอม โรคระบบทางเดินหายใจ โรคต่างๆ ก็จะเพิ่มขึ้น ทำให้ต้องมีการวินิจฉัยแยกโรคเป็นอย่างดี เพื่อที่จะได้มีการควบคุม ป้องกัน

ขณะที่ข้อมูลการระบาดในโรงเรียนของทั่วโลกยังมีน้อย ซึ่งเราต้องถอดบทเรียนจากต่างประเทศ เพราะเด็กเมื่อติดโรคจะมีอาการน้อย หรือไม่มีอาการ จึงต้องเฝ้าระวังและสุ่มตรวจ 

หลังการผ่อนปรนกิจการทุกอย่างที่เกิดขึ้น การกำหนดระยะห่าง ตามวิถีชีวิตใหม่ การป้องกันเขา และป้องกันตัวเรา ด้วยการใส่หน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย ล้างมือ ใช้แอลกอฮอล์ มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งวิกฤตินี้จะผ่านพ้นไปก็ต่อเมื่อมียารักษาที่ดี หรือวัคซีนในการป้องกัน.

ที่มาจาก เฟซบุ๊ก Yong Poovorawan

ที่มาของข่าว
ขอขอบคุณ ไทยรัฐ