นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยความคืบหน้าโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย เพื่อซื้อปัจจัยการผลิตฤดูการผลิตปี 2562/63 วงเงิน 10,000 ล้านบาท ว่า ตนจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาวันที่ 9 มิ.ย.นี้ หลังจากที่กระทรวงการคลัง เห็นชอบอัตราการจ่ายเงินตามที่กระทรวงได้เสนอแล้ว เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวไร่อ้อย 200,000 ครอบครัว และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ หลังได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เงินช่วยเหลือแบ่งเป็นวงเงิน 6,500 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยเข้าโรงงานทุกราย ที่ได้จดทะเบียนถูกต้อง และได้ทำสัญญาส่งอ้อยเข้าโรงงานน้ำตาลก่อนเปิดหีบอ้อย ตันละไม่เกิน 85 บาท รายละไม่เกิน 5,000 ตัน และอีก 3,500 ล้านบาท เป็นการช่วยเฉพาะชาวไร่อ้อย ที่ตัดอ้อยสดเข้าโรงงานทุกตันอ้อย ตันละไม่เกิน 92 บาท ซึ่งมีอ้อยสดที่เข้าหีบฤดูการผลิต 2562/63 รวม 37.71 ล้านตัน จากปริมาณอ้อยเข้าหีบรวม 74.89 ล้านตัน”

นายสุริยะ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ได้ตรวจสอบข้อมูลชาวไร่อ้อย คู่สัญญาที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือ ไปแล้ว 182,598 ราย คิดเป็น 95% ของจำนวนชาวไร่อ้อยที่มีสิทธิ์ คาดว่าจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับชาวไร่อ้อยได้ในเดือน มิ.ย.นี้ โครงการดังกล่าว สอน.ได้จัดทำระบบการตรวจสอบสิทธิ์อ้อยผ่าน Line Official ในชื่อ “ตรวจสิทธิ์อ้อย” เพื่อให้ชาวไร่อ้อยได้ตรวจสอบปริมาณอ้อยที่ตนได้รับสิทธิ์ดังกล่าว ขณะนี้มีชาวไร่อ้อยให้ความสนใจเข้ามาใช้บริการรวม 32,000 ราย จึงขอความร่วมมือให้ชาวไร่อ้อยตรวจสอบและยืนยันสิทธิ์ของตนได้ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย.เป็นต้นไป และสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง ภายในวันที่ 19 มิ.ย.นี้ ได้ที่โทรศัพท์ 0-2202-3081.

ที่มาของข่าว
ขอขอบคุณ ไทยรัฐ