ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากผลสำรวจพื้นที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พบว่า มีพื้นที่ ส.ป.ก.หลายแห่งที่ไม่สามารถนำมาทำเป็นพื้นที่เพื่อการเกษตรจากที่ถูกความเจริญขยายวงกว้าง และที่ดินมีมูลค่าสูงเกินกว่าที่จะทำการเกษตร เช่น พื้นที่ที่เป็นรีสอร์ต โรงแรม แหล่งชุมชน และเหมืองแร่ ทั้งหมดนี้มีนโยบายจะยึดคืนแล้วปรับให้เป็นพื้นที่เช่า เช่น พื้นที่ ส.ป.ก. ใน จ.ภูเก็ต มีโรงแรม รีสอร์ต ตั้งอยู่กว่า 300 แห่ง และที่เกาะสมุยอีก 100 แห่ง ส่วนพื้นที่ชุมชน เช่น บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ที่กลายเป็นหอพัก ร้านค้าทั้งหมดนี้ต้องยึดคืนและเก็บค่าเช่าทั้งหมด ได้สั่งการให้ ส.ป.ก. สำรวจรายละเอียดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ขณะนี้ได้ตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อแก้ไขกฎกระทรวงให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อเห็นชอบแล้วจะมีผลเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา หลังจากนั้น จะเริ่มเดินหน้ายึดคืนที่ดิน ส.ป.ก. ที่มีการบุกรุกทำโรงแรม รีสอร์ต และร้านค้าทันทีเพื่อนำมาปล่อยให้เจ้าของที่มีการก่อสร้าง หรือพัฒนาพื้นที่เช่า ในราคาที่เป็นธรรมกับ ส.ป.ก. จากนั้นจะนำเงินที่ได้จากค่าเช่ามาเข้ากองทุนปฏิรูปที่ดิน ซึ่งปัจจุบันมีเงินอยู่ 4,000 ล้านบาท เพื่อนำไปช่วยเกษตรกรที่ยากจนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นำร่องคือโครงการแปลงใหญ่ในพื้นที่ ส.ป.ก.

พื้นที่ ส.ป.ก.ที่ถูกบุกรุกและมีการพัฒนาเป็นโรงแรม หรือรีสอร์ตดังกล่าวถือว่าเป็นการพัฒนาพื้นที่ไปไกลแล้ว การจะปรับให้มาเป็นพื้นที่การเกษตรอีก จะต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ไม่ควรทำ แต่ควรจะใช้ประโยชน์จากสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่มีอยู่ โดยการเก็บค่าเช่าโดยใช้อัตราที่กรมธนารักษ์กำหนดเป็นฐาน มาพิจารณาตามมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยพื้นที่ที่จะยึดคืนนี้จะไม่นำไปให้เกษตรกรคนเดิม ซึ่งถือเป็นผู้ถูกติดแบล็กลิสต์ไปแล้วจากการเอาที่ ส.ป.ก.ที่รัฐมอบให้ไปเป็นที่ทำกิน กลับเอาไปขายนายทุนแทน”

สำหรับเหมืองแร่ พบว่าเอกชนที่ขอสัมปทานเช่าที่ ส.ป.ก. ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถทำการเกษตรได้แล้ว แต่ตามกฎหมาย ส.ป.ก. กำหนดค่าเช่าไว้สูงมากไร่ละ 40,000 บาท ซึ่งภาคเอกชนต้องเช่าพื้นที่เป็นวงกว้างในบริเวณเหล่านั้นทั้งหมดเพื่อสำรวจสายแร่ บางรายพบสายแร่สั้นๆไม่ครอบคลุมพื้นที่ที่เช่าไว้ทั้งหมด จึงไม่คุ้มกับการลงทุน ส.ป.ก.จึงจะปรับแก้กฎหมาย ลดค่าเช่าพื้นที่เพื่อทำเหมืองแร่ให้ถูกลง เป็นธรรมกับผู้เช่า.

ที่มาของข่าว
ขอขอบคุณ ไทยรัฐ