โฆษกกลาโหม แจงปมเรียกคืนเอกสารลับขณะประชุมพิจารณาโอนงบประมาณ โต้ไม่มีวัตถุประสงค์ปกปิดข้อมูล แต่เป็นไปตามระเบียบการรักษาความลับของทางราชการ3

วันที่ 12 มิ.ย. 2563 พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยถึงกรณีที่กรรมาธิการงบประมาณ ไม่พอใจที่กระทรวงกลาโหม เก็บเอกสารลับ ในระหว่างการประชุมพิจารณาโอนงบประมาณฯ ของกลาโหม 1.77 หมื่นล้านบาท ว่า กระทรวงกลาโหมไม่มีนโยบายปกปิดข้อมูล หรือขัดขวางการทำงานของกรรมาธิการต่างๆ ในรัฐสภา ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่ต้องสำแดงข้อมูลอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมาต่อการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติในกระบวนการประชาธิปไตย ทั้งนี้ ได้ยึดมั่นและปฏิบัติหน้าที่เช่นนี้มาตลอด

พล.ท.คงชีพ กล่าวว่า ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญที่ผ่านมา มีการประสานกันแล้วในการพิจารณาเป็นรายหน่วยของแต่ละหน่วยขึ้นตรงกับกระทรวงกลาโหม ซึ่งหลังจากพิจารณาจบรายหน่วย เจ้าหน้าที่ได้ขอเรียกเก็บคืนเอกสารที่มีชั้นความลับ ตามความรับผิดชอบว่าด้วยระเบียบการรักษาความลับของทางราชการ โดยมิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะปกปิดข้อมูลหรือปิดกั้นการทำงานตามที่กรรมาธิการบางท่านเข้าใจแต่อย่างใด

“เพื่อมิให้เกิดความคลาดเคลื่อนในความเข้าใจร่วมกัน กระทรวงกลาโหมจะประสานการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการดำเนินการต่อเอกสารที่มีชั้นความลับต่อไป ยืนยันว่า กระทรวงกลาโหมยังยึดมั่นในกลไกตามวิถีประชาธิปไตยและถือเป็นหน้าที่ เฉกเช่นทุกหน่วยงานของรัฐที่พร้อมจะสนับสนุนการทำงานและข้อมูลอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและความเข้าใจที่ถูกต้องของประชาชน”.

ที่มาของข่าว
ขอขอบคุณ ไทยรัฐ