นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา เผยในนามพรรค ขออาลัย การจากไปของ อ.ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ เป็นอย่างยิ่ง ยกย่อง ทำงานรับใช้ชาติมาตลอดชีวิต เป็นนักวิชาการที่มีความเป็นประชาธิปไตยสูง 2

วันที่ 12 มิ.ย. ณ บ้านเลขที่ 333 ซอยราชวิถี 20 นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา ได้กล่าวถึงการเสียชีวิตของ อ.ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ว่า รู้สึกเสียใจต่อการถึงแก่กรรมของบุตรชายคนเดียวของท่านพลเอกชาติชายเป็นอย่างยิ่ง เป็นการสูญเสียบุคคลสำคัญ ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติอีกท่านหนึ่ง อาจารย์ไกรศักดิ์ ถือได้ว่า เป็นนักวิชาการ นักการเมือง ผู้ทำงานรับใช้ประเทศชาติและประชาชนมาตลอดชีวิต เป็นผู้ที่มีความเป็นประชาธิปไตยสูงยิ่ง เป็นบุคคลสำคัญในคณะทีมที่ปรึกษาบ้านพิษณุโลก เป็นผู้สร้างบทบาทและความสำคัญของการมีทีมที่ปรึกษาให้กับนายกรัฐมนตรี ทำให้การบริหารราชการแผ่นดินในรัฐบาลพลเอกชาติชาย ที่มีทีมที่ปรึกษาบ้านพิษณุโลกเป็นฝ่ายวิชาการ และช่วยวางแผนงาน ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งในการบริหารประเทศด้านเศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทำให้ประเทศไทยมีบทบาทสูงและยอมรับในอาเซียน นโยบายที่สำคัญ เช่น แปรสนามรบเป็นสนามการค้า การนำสันติภาพกลับสู่อินโดจีน อีสานเป็นประตูสู่อินโดจีน ได้นำความเจริญมาสู่ประเทศไทยในช่วงนั้นเป็นอย่างมาก อ.ไกรศักดิ์ เป็นนักวิชาการที่มีความเป็นประชาธิปไตยสูง ในการประชุมพรรคชาติพัฒนา ในสมัยที่ท่านชาติชายเป็นหัวหน้าพรรค อาจารย์ไกรศักดิ์ กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ แม้จะไม่ตรงกับความคิดของท่านชาติชายหรือสมาชิกพรรคบ้างในบางครั้ง แต่เมื่อได้ข้อสรุปทุกอย่างก็จบด้วยดี

“อาจารย์ไกรศักดิ์ ยังทำงานช่วยเหลือภาคประชาชน ด้านการอนุรักษ์และด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
ในนามของพรรคชาติพัฒนา ขอแสดงความอาลัยยิ่ง ต่อการจากไปของท่าน” นายสุวัจน์ กล่าว.

ที่มาของข่าว
ขอขอบคุณ ไทยรัฐ