ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า จุฬาฯได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดย QS World University Ranking 2021 ด้านวิชาการ โดยอยู่ในอันดับที่ 96 ด้านมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้านวิชาการ จากมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่ได้รับการจัดอันดับ 1,604 แห่ง ซึ่งถือเป็นอันดับโลกที่ดีที่สุดของมหาวิทยาลัยไทยที่เคยได้รับการจัดอันดับมา ทั้งนี้ ตัวชี้วัดด้านความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ เป็นการสะท้อนความคิดเห็นและความเชื่อมั่นมาจากตัวแทนนักวิชาการผู้ประกอบการและสถาบันการศึกษากว่า 100,000 คนทั่วโลก ซึ่งจุฬาฯภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนของคนไทยที่ขึ้นสู่ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยของโลก และครองอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยไทยเป็นปีที่ 12 ติดต่อกัน และอยู่ในอันดับที่ 46 ของมหาวิทยาลัยในระดับเอเชีย อย่างไรก็ตาม โดยส่วนตัวคาดหวังไว้ว่า ปีหน้าจุฬาฯจะทำอันดับได้ดีขึ้นกว่าปีนี้ โดยอยากจะก้าวขึ้นสู่อันดับที่ไม่ต่ำกว่าอันดับที่ 80

ศ.ดร.บัณฑิตกล่าวต่อว่า สาเหตุที่จุฬาฯสามารถก้าวขึ้นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านวิชาการนั้น เพราะมีการทุ่มเทพัฒนางาน 3 ด้าน มาโดยตลอด คือ

1.การพัฒนาคน ได้แก่ นิสิต คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร ให้นำองค์ความรู้ไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประเทศ

2.การสร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่งเห็นได้ชัดจากการสร้างนวัตกรรมเพื่อต่อสู้กับโรคโควิด-19 ของจุฬาฯ

และ 3.การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยใช้ความรู้ที่มีอยู่เพื่อประโยชน์ของชุมชนสังคมและประเทศชาติ.

ที่มาของข่าว
ขอขอบคุณ ไทยรัฐ