นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยภายหลังให้ข้อมูลแก่พนักงานการบินไทยเกี่ยวกับการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการของบริษัท ในการประชุม Staff Meeting ผ่านระบบออนไลน์ ว่า ได้แจ้งให้พนักงานรับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติของบริษัทโดยให้พนักงานรอจนกว่าจะถึงวันที่ 17 ส.ค.ปีนี้ ซึ่งเป็นวันที่ศาลล้มละลายกลางนัดไต่สวนครั้งแรกก่อนที่จะมีคำสั่งต่อไปว่า จะสั่งให้การบินไทยเข้าแผนฟื้นฟูเมื่อใด รวมทั้งได้แจ้งว่าบริษัทได้แต่งตั้งผู้บริหารแผนฯเป็นใครบ้าง ขณะเดียวกันได้เจรจากับเจ้าหนี้ต่างๆ ทั้งผู้ให้เช่าเครื่องบิน เงินกู้ การค้า โดยฝ่ายบริหารได้ย้ำให้พนักงานต้องประหยัดค่าใช้จ่ายทุกด้านต่อ

ส่วนการเตรียมพร้อมหลังจากหมดการระบาด Covid-19 นั้นขณะนี้ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าธุรกิจการบินจะเป็นยังไง และจะกลับมาทำการบินได้เมื่อไหร่ อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการให้ฝูงบิน standby และพร้อมบิน แต่ต้องดูสถานการณ์รวมๆ ทั้งต้นทางและปลายทาง แต่คาดว่าต้นทางการบิน คือ ประเทศไทย อาจจะเปิดบินตั้งแต่ 1 ก.ค.นี้ แต่ก็ต้องไปดูประเทศปลายทางอีกว่ามีประเทศใดเปิดบ้าง และมีกักตัว 14 วันไหม คนจะกลับมาเริ่มเดินทางหรือไม่ โดยสรุป ยังไม่ทราบแน่ชัดเรื่องการกลับมาบินโดยต้องรอข่าว การประกาศ แต่ละพื้นที่อีกครั้ง แต่ในส่วนของโครงสร้างฝูงบินของการบินไทย เครื่องบินน้อยลง และเส้นทางบินจะน้อยลงแน่นอน

ทั้งนี้ ยืนยันว่าตั้งแต่เดือน ก.ค.63 เป็นต้นไป จะนำระบบขายตั๋วใหม่ออกมาโดยเน้นราคาเดียว เพิ่มสัดส่วนการขายผ่าน online website จากเดิมในอดีตที่มีการขายผ่านเอเย่นต์เป็นหลัก ส่วนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานะของพนักงานทุกคน มีการย้ำว่าสถานการณ์ปัจจุบันพนักงานทุกคน ยังอยู่ในสถานะพนักงานของบริษัท และช่วงนี้ยังไม่มีการเอาคนออกแน่นอน ต้องรอรายละเอียดแผนฟื้นฟูที่ชัดเจน เมื่อแผนเสร็จชัดเจนแล้ว ถึงจะมาดูเรื่องโครงสร้างองค์กร คาดว่าต้องใช้เวลาประมาณ 1 ปี ถึงจะมีความชัดเจน แล้วจึงจะมีมาตรการมาแจ้งอีกที โดยย้ำว่าการปรับโครงสร้างและการมีทิศทางของธุรกิจที่แน่นอนอาจจะไม่จำเป็นต้องปลดพนักงานออกเยอะก็ได้ แต่อาจจะมีการย้ายคนแบบหมุนเวียน ไปเทรนนิง เพื่อไปช่วยงานในหน่วยงานที่ทำรายได้ได้ดีหรือที่ขาดกำลังคน ส่วนเรื่องการลดเงินเดือนโดยความสมัครใจนั้น ยอมรับว่าถ้าพนักงานลดเงินเดือน 3 เดือน จะยืดให้มีสภาพคล่องจ่ายเงินเดือนได้อีก 1 เดือน หรือเงินเดือน 1 เดือน จะลดเงินไปได้ประมาณ 300 ล้าน.

ที่มาของข่าว
ขอขอบคุณ ไทยรัฐ