กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ออกกฎเหล็ก ให้กองถ่ายรายการ-กองถ่ายละคร ถือปฏิบัติเคร่งครัด หวั่น แพร่โควิด-19 ระลอก 2  กำชับ สมาคมผู้ประกอบการด้านภาพยนตร์โทรทัศน์และโฆษณา คุมเข้ม

วันที่ 13 มิ.ย. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวถึง มาตรการผ่อนปรนระยะที่ 4 ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(ศบค.) ว่า ศบค. มีมติผ่อนปรนกองถ่ายภาพยนตร์และวีดิทัศน์ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ออกตามข้อกำหนดในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่ระบุว่าการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เมื่อรวมคณะทำงานหน้าฉากและทุกแผนกมาแล้วจะต้องมีจำนวนไม่เกิน 150 คน ในกรณี รายการโทรทัศน์ที่มีผู้เข้าชม กำหนดจำนวนผู้ชมในห้องอัดรายการไม่เกิน 50 คน นอกจากนี้ สามารถถ่ายทำฉากช่วงเวลากลางคืนได้ เนื่องจากปัจจุบัน ศบค. ได้ประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวแล้ว

“มาตรการผ่อนคลายดังกล่าว ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการควบคุมเสริมสำหรับพื้นที่ถ่ายทำภาพยนตร์และวีดิทัศน์ โดยเจ้าของหรือผู้ควบคุมกองถ่ายต้องจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 เช่น จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรครอบบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานและสามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอ, จัดให้มีจุดคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด, ต้องเว้นระยะห่างระหว่างกัน 1-2 เมตร ในบริเวณทุกจุดที่มีที่นั่ง เช่น หน้ามอนิเตอร์ ห้องพักนักแสดงและทีมงาน แบ่งสัดส่วนพื้นที่การปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายที่ชัดเจนและหลีกเลี่ยงการพบปะหรือรวมกลุ่มกัน , กำหนดให้ทุกคนในกองถ่ายสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการทำงาน, จัดจุดรับประทานอาหาร ซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ระลอก2” นายอิทธิพล กล่าว…

รมว.วธ. กล่าวต่อว่า ขอให้ผู้ประกอบการทุกคนช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันและแพร่เชื้อโรคอย่างเคร่งครัด ให้สมาคมผู้ประกอบการด้านภาพยนตร์โทรทัศน์และโฆษณา ช่วยกันดูแลผู้ประกอบการให้ ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดด้วย

ที่มาของข่าว
ขอขอบคุณ ไทยรัฐ