นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค ชี้แจงกรณีมีผู้โพสต์ข้อมูลว่าถูกเจ้าหน้าที่เรียกไปพบและเสียค่าปรับและยังให้ประชาชนลงชื่อยกเลิกมาตรา 32 ของ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ว่า เป็นการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ประชาชน ซึ่งมาตรา 32 ใจความสำคัญมี 2 ส่วนคือ 1.ห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อประโยชน์ทางการค้า เช่น โพสต์ภาพเหล้าเบียร์พร้อมข้อความขายและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย 2.ห้ามแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พร้อมข้อความหรือพฤติการณ์ที่เป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้คนอื่นอยากดื่ม

ดังนั้น การที่ประชาชนโพสต์ภาพขวดเหล้าเบียร์ หรือแก้วเบียร์ที่มีโลโก้เบียร์ จึงยังไม่ใช่ความผิดตามกฎหมายนี้ แต่ดาราหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงไม่สามารถทำได้เพราะมีผลต่อการโน้มน้าวหรือชักจูงใจ จากข้อมูลเดือน มี.ค.-พ.ค.63 มีเรื่องร้องเรียนละเมิดกฎหมายควบคุมถึง 174 เรื่อง จึงออกหนังสือเรียกผู้เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำเพื่อเปิดโอกาสให้ชี้แจงข้อเท็จจริง หากไม่เกี่ยวข้องก็ชี้แจงได้พร้อมพยานหลักฐาน ซึ่งโทษตามกฎหมายคือจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าเป็นผู้ผลิตหรือนำเข้าปรับ 5 แสนบาท ซึ่งเป็นการปรับที่ไม่มีการผ่อนจ่ายเป็นงวดตามที่เป็นข่าว.

ที่มาของข่าว
ขอขอบคุณ ไทยรัฐ