ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ทำให้มีการค้นหาวิธีการใหม่ๆ มาพัฒนาการเรียนการสอน ทั้งการศึกษาทางไกลของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในรูปแบบ On Air และสอนแบบ Online ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค.เป็นต้นมาจนถึงวันที่ 4 มิ.ย.ที่ผ่านมา ถือว่าเป็นช่วงแรกที่ได้ทดลองการเรียนการสอนในระบบ On Air และ Online สิ่งที่เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงคือการตื่นตัวของภาคสังคม ซึ่งจากข้อมูลเฉพาะในวันแรกที่มีการทดลองออกอากาศวันที่ 18 พ.ค. พบว่ามีผู้เข้าชม DLTV มากถึง 8 ล้านคน

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวอีกว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังทำให้ครูได้คิดสิ่งดีๆในรูปแบบใหม่ๆมาจัดการเรียนการสอน ครูได้พบปะ ผู้ปกครอง ติดตามเด็ก นำใบงานไปหาลูกศิษย์ตามบ้านทำให้เกิดปรากฏการณ์ใหม่ๆที่น่าภาคภูมิใจ คือนักเรียนตื่นตัวที่จะเรียนผ่านหน้าจอทีวี หรือคอมพิวเตอร์ที่เขามีอยู่ และครูได้เห็นว่าบ้านของนักเรียนมีความแตกต่างกัน มีความเหลื่อมล้ำทางสังคม เข้าใจลูกศิษย์มากขึ้น เพราะต้องยอมรับว่าลูกศิษย์แต่ละคนยังมีความไม่เท่าเทียมกันในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ บางบ้านที่มีความพร้อม ผู้ปกครองให้ความรู้ช่วยครู ผู้ปกครองและครูเล่าสู่กันฟัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ดูแลลูกหลานของตนเองให้พร้อมรองรับในวันเปิดภาคเรียน แต่บางบ้านเด็กกำพร้าเทียมต้องอยู่กับปู่ย่า ตายาย พ่อแม่ทำงานอยู่ในเมืองนานๆกลับมา หรือหายไปเลย ปล่อยให้ลูกและหลานอยู่กับปู่ย่า ตายาย ซึ่งความว้าเหว่ ความคิดถึง ความสมบูรณ์ของครอบครัวก็เป็นปัญหาที่ครูได้เห็น ที่สำคัญคือได้เห็นความร่วมมือของชุมชนท้องถิ่นทั้งการจัดหาเครื่องมือมาช่วยเด็กขาดแคลน จัดหาสถานที่เรียนให้ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สวยงาม

“การศึกษาของเราจะก้าวไกลต้องเกิดความร่วมมือในการเรียนรู้คำว่า ดิจิทัล คำว่าเทคโนโลยี เมื่อก่อนนี้เราพูดให้ครูฟัง พูดให้ผู้ปกครองฟัง ทุกคนก็รู้สึกว่ารู้แต่ตัวอักษรคำว่าดิจิทัล เทคโนโลยี วันนี้ครูส่วนมากสามารถเข้าไปหาข้อมูลในเว็บไซต์ของมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม เข้าไปดูว่า DLTV แต่ละชั้นมีใบงาน มีเอกสาร วิธีการเรียนการสอนอย่างไร รวมถึงวันนี้เรามีแพลตฟอร์ม DEEP ของกระทรวงศึกษาธิการที่ย่อมาจาก Digital education excellent platform ซึ่งเราพัฒนาขึ้น มีทั้งคลิปของครูผู้สอน คลิปวิดีโอดีๆ เช่น คลิปวิดีโอ English twenty four คลิป English twenty four ผมลองดูแล้วเป็นคลิปที่สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนมากๆ” ดร.อำนาจกล่าว.

ที่มาของข่าว
ขอขอบคุณ ไทยรัฐ