นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ตามที่ ขสมก.ได้มีโครงการว่าจ้างปรับปรุงสภาพรถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อฮีโน่ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง NGV จำนวน 323 คัน วงเงิน 138,567,000 บาท หรือคันละ 429,000 บาท ซึ่งก่อนหน้านี้มีการประกวดราคาและประกาศผู้ชนะโครงการ ได้แก่ บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์สเซล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่ปี 2562 ที่ผ่านมา ล่าสุดกระทรวงคมนาคมได้มีนโยบายให้แก้ไขปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดหารถโดยสารใหม่ทดแทนการปรับปรุงรถโดยสารเก่า โดยใช้วิธีการเช่ารถเมล์ไฟฟ้า (EV) จำนวน 2,511 คันแทน ขสมก.จึงได้แจ้งไปยังบริษัท ฮีโน่ฯ เพื่อขอยกเลิกโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ บริษัท ฮีโน่ฯ ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจาก ขสมก.ได้ เนื่องจากโครงการยังไม่ได้ลงนามสัญญาจ้าง สำหรับตัวเลขผู้โดยสาร ขสมก. พบว่าล่าสุดมีเฉลี่ยประมาณ 500,000 คนต่อวัน แต่อาจจะเพิ่มขึ้นไม่ถึง 1 ล้านคนต่อวัน ก่อนมีสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ขณะนี้ ขสมก.ได้จัดเตรียมรถโดยสารให้บริการเต็มที่ประมาณ 90% จากที่มีอยู่ประมาณ 3,000 คัน คาดว่าเพียงพอต่อความต้องการเดินทางของประชาชน.

ที่มาของข่าว
ขอขอบคุณ ไทยรัฐ