ตรวจสอบสิทธิ์ “เยียวยาเกษตรกร” ธ.ก.ส. เริ่มโอนเงิน 5,000 บาท งวดที่ 2 แล้ว แนะวิธีตรวจสอบสถานะผลการโอนเงินเยียวยาเกษตรกรไม่ยาก

จากความคืบหน้า โครงการเงินเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เป็นเวลา 3 เดือน เดือนละ 5,000 บาท โดยเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์นั้นจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการ “ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน”

โดยล่าสุด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทยอยโอนเงินเยียวยารายละ 5,000 บาท งวดที่ 2 เข้าบัญชีเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์แล้ว

วิธีการตรวจสอบสถานะผลการโอนเงินเยียวยาเกษตรกร มีดังนี้

  • เข้าสู่เว็บไซต์ www.moac.go.th 
  • เลือกเมนู เยียวยาเกษตรกร.com (ธ.ก.ส.) หรือ คลิกที่นี่
  • เลือกเมนู แจ้งช่องทางโอนเงิน / ตรวจสอบผลการโอนเงิน
  • กรอกหมายเลขบัตรประชาชน
  • กรอกรหัสความปลอดภัย
  • กดคำว่า ตรวจสอบ

จากนั้นระบบจะแสดงสถานะการโอนเงิน ในกรณีที่เงินเยียวยา 5,000 บาท งวดที่ 2 เข้าระบบแล้ว เส้นสีเขียวจะขีดยาวไปถึงคำว่า “โอนเงินครั้งที่ 2” แนะนำให้เกษตรกรตรวจสอบบัญชีเงินฝาก.

ที่มาของข่าว
ขอขอบคุณ ไทยรัฐ