“สนธิรัตน์” เมินตอบปมประเด็นการเมือง ลุยคิกออฟ “บล็อกเชนปาล์มน้ำมัน” ยกระดับคุณภาพเกษตรกร ศักยภาพด้านพลังงาน หวังฟื้นเศรษฐกิจไทย

วันที่ 14 มิ.ย. 2563 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รักษาการเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวถึงการนำบล็อกเชน (Blockchain) มาใช้ในการบริหารจัดการในระบบปาล์มน้ำมัน ว่า กระทรวงพลังงาน พร้อมเข้าสู่เทคโนโลยีบล็อกเชนอย่างเต็มรูปแบบ ความก้าวหน้าล่าสุดคือได้จัดการประชุมผู้ผลิต B100 ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 และผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเริ่มนำร่องการซื้อ-ขายปาล์ม CPO และ B100 ผ่านระบบในแอปพลิเคชัน เพื่อตรวจสอบปัญหาและอุปสรรคก่อนนำมาใช้ในการซื้อขายจริง ยืนยันว่า ระบบดังกล่าวจะเข้ามาช่วยยกระดับราคาสินค้าเกษตรตกต่ำในระยะยาวและยั่งยืน เพราะข้อมูลทั้งหมดจะโปร่งใสเห็นกลไกการตลาดทั้งในด้านราคา ตลอดจนปริมาณจากผู้ผลิต และการกำหนดราคาของผู้ซื้ออย่างเป็นธรรมและยังเป็นกลไกหนึ่งในการป้องกันการลักลอบนำเข้า เพราะโรงกลั่นต้องซื้อ CPO จากบล็อกเชนเท่านั้น และทำให้เกิดความเป็นธรรมในการแข่งขันและความสมดุลต่อภาคอุตสาหกรรม รวมถึงทำให้ธุรกิจปาล์มมีการผลิตและเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคต

ขณะที่เมื่อถามถึงการเปลี่ยนแปลงภายในพรรคพลังประชารัฐ และคณะรัฐมนตรี นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า ขอยุติปมประเด็นการเมือง แล้วขอมุ่งหน้าทำงานให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ที่ได้รับความไว้วางใจจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และประชาชน ซึ่งขณะนี้กระทรวงพลังงานมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น บล็อกเชน เข้ามาช่วยวางรากฐานการยกระดับศักยภาพด้านพลังงาน นอกจากจะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ อันเป็นความหวังในช่วงที่เศรษฐกิจซบเซาจากโควิด-19 แล้ว เทคโนโลยีบล็อกเชนจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร ทำให้เกิดความเป็นธรรมในการแข่งขันและความสมดุลต่อภาคอุตสาหกรรม รวมถึงทำให้ธุรกิจปาล์มมีการผลิตและเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคต การแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันต้องขับเคลื่อนไปเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับเกษตรกร เราใช้มิติพลังงานแก้ปัญหาพืชผลการเกษตร และโอกาสที่จะขยายไปสู่พืชพลังงานตัวอื่นด้วย เช่น อ้อยและมันสำปะหลัง.

ที่มาของข่าว
ขอขอบคุณ ไทยรัฐ