รมว.ยุติธรรม ระบุชุดจับยาเสพติด ทำงานเข้าขา เชื่อเร็วๆ นี้มีผลงานโชว์ประชาชน เตรียมเสนอ ปปง.แก้ระเบียบนำเงิน-ทรัพย์คดียา เป็นขวัญกำลังใจคนทำงาน

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.63 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงแนวทางการปราบปรามยาเสพติดด้วยการตัดเส้นทางการเงินว่า ภาพรวมเวลานี้ ตำรวจ ทหาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) สำนักงานปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) อัยการ สรรพากร เริ่มเข้าขาทำงานไปในทิศทางเดียวกัน เชื่อว่าอีกไม่นานคงมีผลงานออกมาโชว์ให้ประชาชนได้ประจักษ์ แต่ตนอาจมีความจำเป็นต้องเสนอให้ ปปง.แก้ระเบียบ เพื่อให้สามารถนำเงินหรือทรัพย์ที่ยึดได้จากคดียาเสพติด มาจ่ายเป็นเงินสินบนและรางวัลนำจับแก่เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนร่วมในการทำคดี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในลักษณะเดียวกันกับเงินสินบนรางวัลนำจับของ ป.ป.ส.

นายสมศักดิ์ กล่าวต่อว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) และ ป.ป.ส.จะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยึด อายัด ทรัพย์สิน คดียาเสพติดให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยต่อไปจะใช้เวลาในการอนุมัติการยึด อายัด และส่งมอบทรัพย์สินที่ยึดได้ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่จับยึดอายัดทรัพย์สิน

นอกจากนี้ ป.ป.ส. จะร่วมกับสำนักงานอัยการ ตำรวจ เจ้าหน้าที่ปกครอง และทหาร จะมีการจัดอบรมสัมมนาการวางแผนป้องกันปราบปราม ยาเสพติดในรูปแบบใหม่ โดยให้มีการอบรมเกี่ยวกับการวางรูปคดี การดำเนินการเก็บหลักฐาน เพื่อนำไปสู่การขยายผลและการใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ที่ถูกต้อง.

ที่มาของข่าว
ขอขอบคุณ ไทยรัฐ