รองโฆษกฯ เผย ครม. เห็นชอบหลักการขยายเวลา ขึ้นทะเบียนเยียวยาเกษตรกร รับ 5,000 บาท สำหรับกลุ่มที่ปรับปรุงทะเบียนไม่ทัน ถึง 15 ก.ค.63

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยผลการประชุม ครม. ในเรื่องมาตรการการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจาก โควิด-19 แต่ไม่ได้รับการเยียวยา 5,000 ว่า เป็นการช่วยเหลือเพิ่มเติม ที่กระทรวงเกษตรฯ ได้จ่ายไปแล้ว 7 ล้านราย ในกลุ่มที่ 1 ซึ่งที่ประชุม ครม. ได้เห็นชอบ ขยายกรอบการช่วยเหลือไปถึงเกษตรกรที่ด้อยโอกาส ยังไม่สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรได้ จำนวน 1.3 แสนราย ซึ่งใน 1.3 รายนี้ อยู่ในกลุ่ม 10 ล้านคนที่กระทรวงเกษตรฯ ตั้งเป้าช่วยเหลือไว้

โดยคุณสมบัติ คือ

  • ต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
  • ต้องไม่เคยได้รับการเยียวยาจากมาตรการใดๆ ของรัฐมาก่อน 

อีกส่วน คือ ครม.เห็นชอบในหลักการ ขยายเวลาการจ่ายเงินให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แต่ไม่สามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ได้ทัน 15 พ.ค.ที่ผ่านมา มีอยู่ประมาณ 1.2 แสนราย โดยให้กระทรวงเกษตรฯ ไปดำเนินการลงทะเบียนให้แล้วเสร็จภายใน 15 ก.ค.63

อย่างไรก็ตาม สำหรับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งมีสถานะเป็นผู้ได้รับเงินเยียวยาแล้ว สามารถตรวจสอบช่องทางการโอนเงินได้ที่ https://agri.baac.or.th/

โดยต้องเตรียมข้อมูลดังนี้

  • หมายเลขบัตรประชาชน
  • หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
  • บัญชีเงินฝากธนาคาร

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. จะมีระบบตรวจทานซ้ำว่า เกษตรกรอยู่ในเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้อง จะต้องนำเงินส่งคืนภายใน 90 วัน ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในขั้นตอนการลงทะเบียน และจะมีขั้นตอนตามกฎหมายในการดำเนินการต่อไป.

ที่มาของข่าว
ขอขอบคุณ ไทยรัฐ