นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สบศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยนาฏศิลปและวิทยาลัยช่างศิลป์ 18 แห่งทั่วประเทศ ทุกแห่งได้นำเสนอแผนการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับการเปิดภาคการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 ก.ค.นี้ โดยเน้นปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขผ่านการเรียนแบบ 3-On ได้แก่ 1.Online ออนไลน์ 2.On Practice ฝึกปฏิบัติ และ 3.Onsite ในห้องเรียน ซึ่งทั้ง 3 ส่วนกำชับให้ทุกแห่งดำเนินการเช่นเดียวกันอย่างเคร่งครัด หากเปิดภาคเรียนแล้วพบว่ามีนักเรียนนักศึกษาในระดับชั้นติดเชื้อโควิด-19 ให้ปิดสถานศึกษาภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานสาธารณสุขทราบทันที

นางนิภากล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ให้มีระบบการตรวจคัดกรองวัดไข้ หากมีเด็กป่วยให้กลับบ้านและให้อาจารย์ติดตามอาการจนหาย ส่วนการเรียนให้ร่นเวลาเรียนในห้องให้สั้นลงแต่ให้ใบงานไปทำที่บ้าน มีระบบการเข้าเรียนแบบเหลื่อมเวลาระหว่างเด็กชั้นสามัญกับเด็กระดับปริญญาตรี แบ่งเวลาเป็น 2 ช่วง คือ 07.30-15.00 น. และ 08.00-16.00 น. งดการเข้าแถวบริเวณหน้าเสาธงให้เข้าแถวในห้องเรียนแทน กรณีเด็กที่อยู่หอพักต้องมีใบรับรองแพทย์ก่อนเข้าวิทยาลัย และเพิ่มวันเรียนจันทร์-เสาร์ ส่วนการจัดระบบโรงอาหารจะมีคูปองอาหารเพื่อเหลื่อมเวลารับประทานอาหารไม่ให้มีความแออัด.

ที่มาของข่าว
ขอขอบคุณ ไทยรัฐ