5 จี คืออะไร ทำไมเป็นที่ต้องการของทั่วโลก 

เทคโนโลยี 5 จี เทคโนโลยีไร้สายสุด ที่ใครก็ต่างรอคอย…
การมาถึงของ 5 จี มีบทบาทสำคัญ ที่จะเข้ามาพลิกโฉนเศรษฐกิจและสังคมในไทยครั้งยิ่งใหญ่ ที่ปัจจุบันเราก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตัวอย่างเต็มตัว ไม่ว่าจะเป็น การแพทย์ อุตสาหกรรม การเกษตร ธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเมนท์ และการศึกษา

5G จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร การรับส่งข้อมูลจะเสถียรมากขึ้น ทำให้การรับส่งข้อมูลเป็นแบบ Real Time มากขึ้น เพื่อนำไปใช้และพัฒนากับระบบที่ต้องมีความแม่นยำสูง เช่น ระบบสาธารณูปโภค, ระบบแพทย์และสาธารณะสุข และระบบยานพาหนะ

การส่งข้อมูลรวดเร็วยิ่งกว่าเดิม 5G เป็นเทคโนโลยีส่งข้อมูลความเร็วสูง เป็นความเร็วในการดาวน์โหลดและอัพโหลดสูงกว่า 4G เหมาะกับกิจกรรมออนไลน์ที่ต้องใช้แบนด์วิดท์จำนวนมาก

การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะว่าในปัจจุบันมีการเชื่อมต่อที่หลากหลายมากขึ้น เทคโนโลยี 5G จะช่วยเสริมสร้าง การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ แบบวงกว้าง เพราะจากเทคโนโลยี 5G สามารถรองรับการเชื่อมต่อได้มากถึง 2 แสน – 1 ล้านเครื่อง/ตารางกิโลเมตร รวมถึงช่วยให้เกิดการใช้งาน AR และ VR ในกิจกรรมต่างๆ อาทิ การสำรวจภาคสนาม การสาธารณสุขทางไกล ความบันเทิง และท่อส่งข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการเข้าถึงการใช้งาน Cloud Computing ซึ่ง 5G ช่วยพัฒนาศักยภาพของระบบค้าปลีก การซื้อของออนไลน์ รวมถึงการใช้งานต่างๆ ของออฟฟิศอัจฉริยะ (Smart Office) และนำไปสู่ระบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities) ในอนาคตด้วยนั่นเอง