ในปัจจุบันเราสามารถสังเกตเห็นได้ว่าหนังสือต่างๆ ทำให้เราเข้าถึงเนื้อหาความรู้ที่สมจริงมากขึ้น เมื่อเรานำสมาร์ทโฟนของเราสแกนคิวอาร์โค้ดหรือใช้ร่วมกับแอพพลิเคชั่นที่สามารถทำให้เรารับรู้ผ่านการนำเสนอภาพประกอบแบบ 3 มิติ โดยเชื่อมโยงเทคโนโลยีเสมือนจริงแบบ 3 มิติกับหนังสือ เพื่อให้ผู้อ่านมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และเกิดความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น รวมไปถึงการไปทัศนศึกษาตามพิพิธภัณฑ์โบราณต่างๆ อีกด้วย ทำให้ผู้เข้าชมได้เข้าใจถึงสภาพต่างๆ ของอดีตได้อย่างแท้จริง