สู่ความสะดวกสบายแบบเหนือชั้น เครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบบไร้สาย นวัตกรรมเพื่อผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ยานยนต์ไฟฟ้ากำลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภค จากการตื่นตัวด้านพลังงานสะอาดและการประหยัดพลังงาน ล่าสุดนักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถทดลองติดตั้ง Wireless Charging ไว้บนพื้นถนน ซึ่งสามารถส่งประจุไฟฟ้าไปยังแบตเตอรี่ของยานยนต์ไฟฟ้าได้โดยไม่ต้องใช้สายส่ง

นักวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดได้คิดค้นอุปกรณ์ส่งสัญญาณไฟฟ้าแบบไร้สายผ่านแผ่นล้อจำลอง
โดยนวัตกรรมนี้จะถูกนำไปใช้จริงในอนาคตเพื่อการชาร์จยานพาหนะขับเคลื่อนไฟฟ้าและอุปกรณ์ประยุกต์ต่างๆ
(ที่มาของรูปภาพ website : phys)
ศาสตราจารย์ Shanhui Fan (ซ้าย) และนักศึกษาปริญญาโท Sid Assawaworrarit ได้พัฒนาอุปกรณ์ที่สามารถชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าหรือยานพาหนะอื่น ๆ แบบไร้สายในระยะใกล้เคียง นวัตกรรมนี้สามารถนำมาใช้เพื่อชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าบนทางหลวงหรือเพื่อการปลูกถ่ายทางการแพทย์ หรือเพื่อชาร์จโทรศัพท์มือถือเมื่ออยู่ใกล้สัญญาณได้ (ที่มาของรูปภาพ website : news.stanford)
สถานีชาร์จไฟสำหรับรถประจำทางไฟฟ้าของ บริษัท โตชิบ้า จำกัด
ติดตั้ง ณ สนามบิน Kawasaki and Haneda เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (ที่มาของรูปภาพ website : chargedevs)

ทั้งนี้ การทำงานจะอาศัยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ทำให้เกิดอิเล็กตรอนขึ้นกับขดลวดที่สั่นอยู่ใกล้กัน จึงทำให้สามารถส่งประจุไฟฟ้าแบบไร้สายไปยังแบตเตอรี่ในรถยนต์ได้ นอกจากนี้อุปกรณ์ดังกล่าวยังสามารถส่งประจุไฟฟ้า เข้าไปอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ ได้อีกด้วย

การส่งประจุไฟฟ้าแบบไร้สาย กำลังได้รับการพัฒนา ให้สามารถปล่อยประจุไฟฟ้าได้เพียงพอต่อการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าโดยไม่จำเป็นต้องอยู่ใกล้จุดปล่อยสัญญาณ เพื่อช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าได้ขณะที่กำลังขับรถอยู่บนถนนแทนที่จะต้องจอดเพื่อชาร์จกับสถานีอัดประจุไฟฟ้าเท่านั้น นับเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีครั้งสำคัญ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ยานยนต์ไฟฟ้า กลายเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในอนาคต