สมบัติพลังงานล้ำค่า กักเก็บพลังงานจากแรงโน้มถ่วงของโลก พลังงานจากคลื่นและกระแสน้ำสามารถนำมาใช้เพื่อผลิตพลังงาน
ได้อย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด

กลไกการทำงานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใต้ท้องสมุทร หลักการสำคัญในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากมหาสมุทรใช้ประโยชน์จากสภาวะแรงโน้มถ่วงของโลก
ให้จินตนาการ เมื่อเปิดประตูเรือดำน้ำใต้มหาสมุทรน้ำปริมาณมหาศาลจะไหลเข้ามาในเรือดำน้ำด้วยแรงอันทรงพลัง แรงผลักของน้ำที่ไหลเข้ามาในช่องที่ถูกเปิดออกนี้ คือแรงที่สามารถหมุนกังหันให้มีความเร็วเพียงพอในการผลิตกระแสไฟฟ้า

กลไกการทำงานเครื่องกำเนินไฟฟ้าใต้ท้องสมุทร (ที่มาของรูปภาพ website : engineering)

หลักการผลิตพลังงานจากมหาสมุทร คล้ายกับหลักงานทำงานการผลิตกระแสไฟฟ้าของเขื่อน แต่มหาสมุทรสามารถรองรับน้ำได้มากกว่าเขื่อนทั่วไป กังหันลมจะถูกติดตั้งกับทุ่นลอยน้ำกลางมหาสมุทร และกังหันผลิตกระแสไฟฟ้าจะถูกติดตั้งภายในรูปทรงกลมที่นำไปวางไว้ใต้ท้องสมุทร เมื่อต้องการที่จะผลิตกระแสไฟฟ้า ช่องบริเวณรูปทรงกลมใต้มหาสมุทรจะถูกเปิดออก และน้ำจะไหลเข้ามาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า