อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ทางทะเล แหล่งพลังงานเหล่านี้อาจอยู่ในกำมือของเราได้ หากเราสามารถควบคุมคลื่นและกระแสน้ำทั่วทั้งโลกได้

การนำสภาพแวดล้อมในมหาสมุทรไม่ใช่สิ่งที่นำมาใช้ประโยชน์ง่ายๆ อย่างน้ำเกลือนั้นมีฤทธิ์กัดกร่อน ซึ่งอุปกรณ์ที่นำมาใช้จะต้องมีความแข็งแรงทนทานเป็นที่สุด โดยจะต้องสามารถตั้งอยู่ท่ามกลางคลื่นทะเล อันเกรี้ยวกราดได้เป็นเวลาหลายสิบปี และนี่คือความท้าทายของอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนทางทะเล

#แคนาดา ผู้แทนจากอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนทางทะเล ที่กำลังเติบโตอยู่ในขณะนี้ จะเข้าร่วมการประชุมในเมือง Cherbourg ประเทศฝรั่งเศสเพื่อแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และแสดงให้เห็นถึงสมรรถนะของนวัตกรรมต่อผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาประเทศ ซึ่ง Marine Renewables Canada ได้รับการสนับสนุนโดยรัฐบาลแคนาดา และกระทรวงพลังงานแห่ง Nova Scotia คณะผู้แทนทางการค้าประกอบด้วย 30 ตัวแทนประเทศ เพื่อเข้าร่วมการประชุมพลังงานทางทะเลนานาชาติ (ICOE) ครั้งที่ 7 ซึ่งถือเป็นงานสำคัญงานหนึ่งที่จัดขึ้น เพื่อให้กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทางทะเลได้ปรากฎตัวและเพื่อสร้างความร่วมมือ ทั้งยังเป็นโอกาสให้มีการแบ่งปันประสบการณ์จากการดำเนินโครงการและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนโครงการ

การเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ให้โอกาสแก่ผู้นำอุตสหกรรม และผู้เชี่ยวชาญได้นำเสนอผลงาน โครงการเทคโนโลยี และจุดแข็งของแต่ละประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความชำนาญการ
การบริการ และศักยภาพของแหล่งทรัพยากร ซึ่งแต่ละประเทศต่างมุ่งมั่นที่จะให้บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์การขยายตัวทางการค้า และการลงทุนในคาบมหาสมุทรแอตแลนติก

การประชุมพลังงานทางทะเลนานาชาติ (ICOE) จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2006 และมีการจัดขึ้นทุก 2 ปีจนถึงปัจจุบัน การประชุมเติบโตขึ้นมากจนมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 800 คน ในการประชุมแต่ละครั้งและต่างให้การยอมรับว่างานนี้เป็นงานระดับโลกที่โดดเด่นในด้านการพัฒนาระบบอุตสาหกรรม โดยการประชุมในแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมอันน่าสนใจเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานคลื่น/น้ำขึ้นน้ำลง/แม่น้ำ

การยกตัวอย่างโครงการที่เป็นความร่วมมือกันในระดับนานาชาติ ความร่วมมือกันกับรัฐ การพัฒนาโครงการ การแสดงนิทรรศการของสถาบันการศึกษา บริษัทซัพพลายเชน และกลุ่มผู้ให้บริการ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางทะเล การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ระบบน้ำ การขุดเจาะน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซนอกชายฝั่ง เป็นต้น