นักศึกษาที่เรียนเกี่ยวกับสาขาธุรกิจการบิน สาขานิเทศศาสตร์, สาขาบริหารธุรกิจ สามารถประยุกต์เทคโนโลยี VR ไปใช้ในการเรียนได้ เพิ่มความเข้าใจสถานการณ์จำลองที่เสมือนจริงมากขึ้น เช่น นักศึกษาอาจต้องการพานักท่องเที่ยวไปที่กรุงโรมหรือกรีซ เมื่อใส่แว่น VR นักศึกษาก็จะสามารถเดินในพื้นที่นั้น สัมผัสกับสิ่งของเสมือนจริงเหล่านี้ 360 องศาด้วยเทคโนโลยี 5G ได้