ใครที่ใช้งาน 3G และ 4G มาแล้วคงจะรู้ว่ามันคือการขยายช่องสัญญาณ ให้ความเร็วอินเทอร์เน็ตไร้สาย สามารถรองรับปริมาณข้อมูลได้มากๆ หรือ “เร็วขึ้น” นั่นเอง

โดย 4G นั้นหากไม่มีการแชร์ใช้งาน อาจวิ่งด้วยความเร็วได้สูงหลายร้อยเมกะบิตต่อวินาที แต่สำหรับ 5G คือความเร็วที่ระดับ 1กิกะบิตต่อวินาที (1Gbps) และมีความเสถียรอย่างมาก เพื่อให้สามารถใช้งานใน IoTs ได้ เช่น รถยนต์ไร้คนขับ ที่มีความเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ความแม่นยำ และการไปถึงจุดหมายปลายทาง รวมถึงการใช้งาน IoTs อื่นๆ ในอนาคตที่ต้องการการทำงานแบบอัตโนมัติ แต่การใช้งานโดยรวมแล้ว ยังไงก็ต้องผสานรวมกับ 4G เพื่อช่วยให้การเชื่อมต่อมีประสิทธิภาพสูงสุดถือว่า 5G จะมาเปลี่ยนรูปแบบของอุตสาหกรรมจากเดิม

5G กับความเปลี่ยนแปลง และสิ่งที่เกิดในต่างประเทศ หากเป็นไปตามแผน 5G จะสร้างการเปลี่ยนแปลงใน 5 ด้านสำคัญ คือ สร้างการเชื่อมต่อที่ไม่จำกัด, สร้างสรรค์นวัตกรรมทางเศรษฐกิจ, ขยายพลังอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง, สร้าง IoTs และปฏิรูปอุตสาหกรรมทั้งทางกว้างและทางลึก ในต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย มีแผนคลื่นความถี่สำหรับ 5 ปี และมีการรีวิวเพื่อจัดพิมพ์ใหม่ทุกปี เพื่อดูว่ามีความต้องการใช้งานคลื่นความถี่ในด้านใดบ้าง เช่นเดียวกับนิวซีแลนด์ ที่มีการทำแผน 5ปี และมีการรีวิวเป็นประจำทุกปี มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เป็นแผนที่ทำมีประสิทธิภาพในการใช้งาน