สถานีผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในอวกาศ แหล่งพลังงานแห่งอนาคตของโลก

ในปัจจุบันพลังงานจากแสงอาทิตย์ เริ่มมีกำลังที่มากพอจนสามารถเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าที่ยั่งยืนได้ นั่นทำให้มีการติดตั้งสถานีผลิตพลังงานไฟฟ้าในอวกาศ และแผงผลิตพลังงานขนาดใหญ่ หรือที่เรียกว่า Space-Based Solar Power ไว้บนดาวเทียม จุดประสงค์เพื่อแปลงไฟฟ้าเป็นคลื่นไมโคเวฟ ที่สูงกว่าพันเมกกะวัตต์ส่งกลับมาที่พื้นโลก ซึ่งพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตในอวกาศจะมีกำลังสูงกว่าบนโลกอย่างมาก

ในปัจจุบันเทคโนโลยีนี่ยังมีราคาสูง จึงยังไม่นิยมใช้งานแต่ว่าในอนาคตมันอาจเปลี่ยนแปลงมุมมองพลังงานไฟฟ้าบนโลกนี้ได้เช่นกัน แนวคิดของนวัตกรรมนี้คือการรวบรวมพลังงาน ที่ผลิตได้จากแสงอาทิตย์ในห้วงอวกาศ ซึ่งการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากห้วงอวกาศ จะให้ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าสูงกว่าที่อยู่ในพื้นโลกมากมายนัก และแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้เป็นคลื่นไมโครเวฟ (คลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่เคลื่อนที่โดยไม่ต้องอากาศตัวกลางในการเคลื่อนที่) และส่งพลังงานที่ผลิตได้มาใช้ยังสถานีผลิตไฟฟ้าที่พื้นโลก และนี้คืออีกหนึ่งนวัตกรรมของมนุษชาติ ที่ท้าทายธรรมชาติด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์