โลกออนไลน์จะกลายเป็นทำเลทองในการขายสินค้าและบริการ ในยุคเทคโนโลยี 5G หากธุรกิจใดที่ยังไม่ปรับตัวจะได้รับผลกระทบอย่างที่คาดไม่ถึงเลยทีเดียว

เทคโนโลยี 5G ที่ทำให้ความเร็วในการส่งข้อมูลแบบไร้สายรวดเร็วมากกว่า 4G ถึง 15 เท่า และยังส่งข้อมูลได้มากกว่าถึง 7 เท่า รวมไปถึงสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้มากขึ้น อีกทั้งเทคโนโลยี 5G จะสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้เพิ่มมากขึ้นเป็น 10 เท่า

1.กลุ่มคนทำงาน ประเทศญี่ปุ่น ได้เริ่มนำระบบ TeleWork มาใช้ เพื่อให้ทำงานที่บ้าน และสามารถส่งงาน ส่งข้อมูลให้หัวหน้างานได้ ไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศอีกต่อไป เพราะแม้ทำงานยู่ที่บ้านก็สามารถทำงานได้เหมือนเดิม

2.หน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐเองไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทย หรือประเทศอื่นๆ จึงพยายามสร้างงานในต่างจังหวัดให้มากขึ้น เพื่อให้มีอาชีพ เพื่อให้มีงานเทคโนโลยี 5G จะเข้ามามีบทบาทสำคัญ และจะช่วยลดแรงงานย้ายถิ่นลงได้

3.กลุ่มธุรกิจการเงิน การธนาคาร ในยุค 4G ธนาคารได้รับผลกระทบไม่น้อย ถึงขั้นต้องทยอยปิดสาขาไปมากกว่า 200 สาขา และเมื่อถึงยุค 5G เทคโนโลยีมีความเสถียร และจะมีความเร็วมากขึ้น ก็จะยิ่งทำให้ธนาคารไม่สามารถขยายสาขาในรูปแบบเดิมๆ เหมือนแต่ก่อนได้ ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำธุรกรรมทางการเงินโดยใช้งานผ่านมือถือมากขึ้น

4.กลุ่มธุรกิจค้าปลีก ทำเลที่ตั้งที่เป็นทำเลทองในการขายสินค้าจะเปลี่ยนไปอยู่ในโลกออนไลน์ โลกยุคใหม่ผู้ซื้อไม่จำเป็นต้องไปเช่าซื้อพื้นที่เพื่อเปิดร้านค้าอีกต่อไป แต่จะไปเปิดร้านค้าผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น

5.กลุ่มธุรกิจการขนส่ง เมื่อมี 5G จะเกิดความเปลี่ยนแปลงแท็กซี่เดิมๆ จะต้องเปลี่ยนไปคนเดินทางจะน้อยลง ทำให้คนใช้งานผ่าน 5G มากขึ้น

การใช้งานเทคโนโลยี 5G ของประเทศไทยนั้น ปัจจุบันได้เริ่มเปิดให้ใช้บริการในบางพื้นที่แล้ว และในปี 2020 จะมีการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น จึงทำให้การขายสินค้าออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเทียบจากยอดขายสินค้าออนไลน์ทั่วโลกในปี 2015 ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ และในปี 2020 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 4.1 ล้านล้านดอลลาร์